IW A 115 F Tyčka, plnená tavivom na spájkovanie hliníka

Tyčka, plnená tavivom na spájkovanie hliníka
Priehľadný a riedky tavivový kúpeľ
Kombinácia tyčky s tavivom umožňuje veľmi jednoduché spracovanie, nakoľkotavivo
je v tyčke vždy aktívne
Spájkový kov bez trhlín a pórov
Zvyšky taviva treba opláchnuť (nebezpečenstvo korózie)
Po eloxovaní je spájkový kov je o niečo tmavší ako základný materiál
Spracovanie autogénom , spájkovať s prebytkom plynu, dodatočné tavivo nie je potrebné
Spoje a návary na hliník a hliníkové zliatiny ako AlSi5; AlMgSi0,5; AlMgSi0,8;
AlMgSi1, všetky Al zliatiny s menej ako 2% legovacích prvkov, legúry hliníkovej
liatiny do 7% Si
Hliníkové konštrukcie, výroba nádrží, klampiarske práce atď


Popis