Drôty a tyčky na hliníkové zliatinyHliník má malú mernú hmotnosť a dobrú koróznu odolnosť na vzduchu, vo vode, oleji a mnohých chemikáliách. Príčinou dobrej koróznej odolnosti je prítomnosť tenkého oxidického filmu na povrchu hliníkových produktov.

Na konštrukčné účely sa hliník leguje najmä meďou, horčíkom, mangánom, kremíkom a zinkom. Prísada kremíka znižuje teplotu tavenia a zvyšuje tekutosť zliatiny.

Chemické zloženie prídavných materiálov na zváranie hliníka a jeho zliatin vyberáme s ohľadom na zloženie zváranej zliatiny, typu spoja, miery premiešania prídavného materiálu so základným materiálom, praskavosť, požiadavky pevnosti a ťažnosti, koróznu odolnosť a vzhľad zvaru.

Ťažisko vo zváraní hliníka je v technológii MIG alebo TIG. Pri týchto spôsoboch sa ako ochranná atmosféra používa argón, hélium alebo zmes inertných plynov..

U nás nájdete materiál na TIG zváranie hliníka v špičkovej kvalite  za rozumné ceny.

Materiál na zváranie hliníka je iba malou časťou z toho, čo ponúkame. Môžete si vybrať  napríklad  tiež z: tyčky a drôty na zváranie, zváracie elektródy, odliatky, oteruvzdorné platne a mnoho ďalších produktov