Drôty a tyčky na nehrdzavejúce oceleZa nehrdzavejúce označujeme ocele, ktoré majú obsah chrómu 12% bez ďalšieho legovania, alebo sú ďalej legované. Výber vhodného zváracieho MIG drôtu/TIG tyčky na nerez - nehrdzavejúcu oceľ sa riadi podľa zváranej nehrdzavejúcej ocele, ktoré rozdeľujeme do piatich základných skupín, a to: chrómové martenzitické ocele, chrómové feritické ocele, austenitické chróm-niklové ocele,  dvojfázové-duplexné nehrdzavejúce ocele a vytvrditeľné ocele.

Ak sa má získať optimálna korózna odolnosť zvarových spojov, po očistení ich okolia sa zvary musia moriť  moriacou pastou, ktorú nájdete tiež v našom sortimente .

Zváranie v plynovej ochrane (MIG) je oblúkovým procesom, využívajúcim horenie elektrického oblúka v plynovej ochrane medzi odtavujúcou sa elektródou a zvarencom, bez pôsobenia tlaku. Pri tomto procese sa ako prídavný materiál používajú plné drôty väčšinou malého priemeru (0,8- 2,0mm)

Oblúkové zváranie v plynovej ochrane netaviacou sa elektródou (TIG) je proces pri ktorom horí el. oblúk medzi hrotom netaviacej sa elektródy (zvyčajne volfrámová) a zvarovým kúpeľom. V tomto prípade sa používa prídavný materiál vo forme tyčky, ktorá sa posúva do oblúka zboku. Zváranie TIG zaisťuje veľmi čisté a kvalitné zvary.

Pri výbere MIG drôtu alebo TIG tyčky na nerez vám budeme radi nápomocní.