Zváracie elektródy na vysokolegované oceleZa nehrdzavejúce označujeme ocele, ktoré majú obsah chrómu 12% bez ďalšieho legovania, alebo sú ďalej legované. Výber vhodnej zváracej elektródy  na nehrdzavejúce ocele sa riadi podľa zváranej nehrdzavejúcej ocele, ktoré rozdeľujeme do piatich základných skupín, a to: chrómové martenzitické ocele, chrómové feritické ocele, austenitické chróm-niklové ocele, dvojfázové-duplexné nehrdzavejúce ocele a vytvrditeľné ocele.

Ak sa má získať optimálna korózna odolnosť zvarových spojov, po očistení ich okolia sa zvary musia moriť  moriacou pastou.

U nás nájdete širokú ponuku elektród na nerez (nehrdzavejúce ocele), ťažkozvariteľné ocele a niklové  zliatiny, ktorých kvalitu určite oceníte.