Interweld produkty hero sekcia
Interweld produkty hero sekcia
Interweld produkty hero sekcia
Interweld produkty hero sekcia
Interweld produkty hero sekcia - copy
Interweld produkty hero sekcia - copy - copy

SLUŽBY

SLUŽBY

Pre svojich klientov poskytujeme nasledujúce služby:

Opravy a renovácie technológiami zvárania a termického striekania

Opravy a renovácie technológiami zvárania a termického striekania.

Termické, čiže žiarové striekanie je nanášanie malých natavených čiastočiek kovu na základný materiál technológiou plameňom, elektrickým oblúkom alebo plazmou.

Materiály, ktoré používame pre termické striekanie, sú tvorené širokou škálou čistých kovov, zliatin, karbidov kovov a keramických materiálov vo forme drôtu, tyčinky alebo prášku.

Povrchové úpravy sa využívajú vo všetkých priemyselných odvetviach na zlepšenie odolnosti voči oteru a korózii, na zlepšenie chemických a fyzikálnych vlastností ( vodivosť, izolácia, utesnenie atď.)

HVOF povlak materiálom WC Co88/12 podávacieho valca

HVOF povlak materiálom WC Co88/12 podávacieho valca - výsledná drsnosť povrchu 4-6 Ra.

Častice volfrám-karbidu vykazujú vysokú odolnosť voči abrázii a zabezpečujú dlhodobé adhézne vlastnosti potrebné pre funkciu valca.

Oprava prírubovej hriadele

Oprava prírubovej hriadele, nástrek elektrickým oblúkom v mieste uloženia valivého ložiska a tesnenia materiálom MOGUL R 50. Tvrdosť 580 HV.

Striekanie elektrickým oblúkom

Striekanie elektrickým oblúkom ložiskového čapu skrutkového kompresora za použitia drôtu MOGUL R 502-S.

Naváranie nákolkov kolies plneným drôtom INTERWELD F 653

Striekanie elektrickým oblúkom ložiskového čapu okolesníka za použitia drôtu MOGUL R 502-S, ako aj naváranie nákolkov kolies plneným drôtom INTERWELD F 653.

Difúzne zváranie práškom trhlín sediel na bloku motora

Difúzne zváranie práškom trhlín sediel na bloku motora horákom MOGUL Euro Jet 7 samoroztekavou zliatinou MOGUL N 15-1.

DOPRAVNÍKOVÉ ŠNEKY A MIEŠADLÁ

Dopravníkový šnek, striekanie plameňom prášku s pretavením materiálom MOGUL W 58-1.

Hriadeľ
miešacieho stroja

Hriadeľ miešacieho stroja -povrchovo upravený HVOF metódou za použitia volfrámkarbidového prášku (gumárenský priemysel).

Pretavovanie nastriekanej zliatiny

Pretavovanie nastriekanej samoroztekavej zliatiny na rotore závitového jednovretenového čerpadla. Údržba.

Hriadele obežného čerpadla

Hriadele obežného čerpadla - keramický povlak v mieste tesnenia materiálom Cr2O3, hrúbka vrstvy 0,3 mm, vysoká tvrdosť a odolnosť voči oteru.

SLUŽBY

SLUŽBY

Pre svojich klientov poskytujeme nasledujúce služby:

Opravy a renovácie technológiami zvárania a termického striekania

Opravy a renovácie technológiami zvárania a termického striekania.

Termické, čiže žiarové striekanie je nanášanie malých natavených čiastočiek kovu na základný materiál technológiou plameňom, elektrickým oblúkom alebo plazmou.

Materiály, ktoré používame pre termické striekanie, sú tvorené širokou škálou čistých kovov, zliatin, karbidov kovov a keramických materiálov vo forme drôtu, tyčinky alebo prášku.

Povrchové úpravy sa využívajú vo všetkých priemyselných odvetviach na zlepšenie odolnosti voči oteru a korózii, na zlepšenie chemických a fyzikálnych vlastností ( vodivosť, izolácia, utesnenie atď.)

Oprava prírubovej hriadele

Oprava prírubovej hriadele, nástrek elektrickým oblúkom v mieste uloženia valivého ložiska a tesnenia materiálom MOGUL R 50. Tvrdosť 580 HV.

Difúzne zváranie práškom trhlín sediel na bloku motora

Difúzne zváranie práškom trhlín sediel na bloku motora horákom MOGUL Euro Jet 7 samoroztekavou zliatinou MOGUL N 15-1.

Striekanie elektrickým oblúkom

Striekanie elektrickým oblúkom ložiskového čapu skrutkového kompresora za použitia drôtu MOGUL R 502-S.

Naváranie nákolkov kolies plneným drôtom INTERWELD F 653

Striekanie elektrickým oblúkom ložiskového čapu okolesníka za použitia drôtu MOGUL R 502-S, ako aj naváranie nákolkov kolies plneným drôtom INTERWELD F 653.

DOPRAVNÍKOVÉ ŠNEKY A MIEŠADLÁ

Dopravníkový šnek, striekanie plameňom prášku s pretavením materiálom MOGUL W 58-1.

Hriadeľ miešacieho stroja

Hriadeľ miešacieho stroja -povrchovo upravený HVOF metódou za použitia volfrámkarbidového prášku (gumárenský priemysel).

Pretavovanie nastriekanej zliatiny

Pretavovanie nastriekanej samoroztekavej zliatiny na rotore závitového jednovretenového čerpadla. Údržba.

Hriadele obežného čerpadla

Hriadele obežného čerpadla - keramický povlak v mieste tesnenia materiálom Cr2O3, hrúbka vrstvy 0,3 mm, vysoká tvrdosť a odolnosť voči oteru.

HVOF povlak materiálom WC Co88/12 podávacieho valca

HVOF povlak materiálom WC Co88/12 podávacieho valca - výsledná drsnosť povrchu 4-6 Ra.

Častice volfrám-karbidu vykazujú vysokú odolnosť voči abrázii a zabezpečujú dlhodobé adhézne vlastnosti potrebné pre funkciu valca.