IW A 309 L / IW A 309 L-TIG Drôt na žiaruvzdorné Cr a CrNi ocele

Austenitický Cr-Ni drôt / tyčka s veľmi nízkym obsahom uhlíka na zváranie nehrdzavejúcich a žiarupevných Cr- a CrNi-ocelí, oceľoliatin a nerovnorodých spojov, podkladových vrstiev na uhlíkové ocele, ako podkladové vrstvy odolné voči korózii a/alebo odolné voči opotrebovaniu. Prevádzková teplota do 350°C, odolnosť voči opalu do 1000°C.

AWS A5.9: ER 309L Si