IW A 624 / IW A 624 TIG Chróm-volfrám-vanádová zliatina

Chróm-volfrám-vanádová tyčka WIG/plný drôt MIG/MAG na opravy a výrobu nástrojov pracujúcich za tepla ( rezacie nástroje, matrice, lisovacie matrice, kováčske kladivá, lisovníky pracujúce za tepla a pod. Základný materiál je potrebné podľa formy a veľkosti, ako aj obsahu uhlíka predhriať na 250 – 500°C.

Tvrdosť SG: 43 HRC.

DIN 8555: M(W) SG3-GZ-45-T