IW NiMoCr Univerzálny drôt vhodný na zušľachtené ocele

Univerzálny drôt na zváranie zušľachtených ocelí s vyššou medzou klzu a jemnozrnných ocelí. Vhodný aj na ocele, pracujúce pri nízkych teplotách. Predohrev a medzivrstvovú teplotu je potrebné prispôsobiť základnému materiálu. Uplatnenie nachádza predovšetkým pri zváraní nádrží, kontajnerov, rúrových vedení a výrobe zariadení.

AWS A5.28: ER100-1