Platne

Oteruvzdorné platne sa vyrábajú naváraním nízkolegovaných plechov, materiálom vysoko odolným voči oteru.

Druh návaru: Tvrdosť: Odolnosť voči teplote:
karbidy Cr 60-62 HRC
karbidy Cr+Nb 61-63 HRC do 300°C
komplex karbidov 62-64 HRC do 600°C
Štandartné rozmery: Štandartné hrúbky:
1500 x 3000 (L) Základný materiál: 5 – 15 mm
2000 x 3000 (XL) Návar: 3 – 15 mm
Kategórie: