Platne

Oteruvzdorné platne sa vyrábajú naváraním nízkolegovaných plechov, materiálom vysoko odolným voči oteru.

Druh návaru:Tvrdosť:Odolnosť voči teplote:
karbidy Cr60-62 HRC
karbidy Cr+Nb61-63 HRCdo 300°C
komplex karbidov62-64 HRCdo 600°C
Štandartné rozmery:Štandartné hrúbky:
1500 x 3000 (L)Základný materiál: 5 – 15 mm
2000 x 3000 (XL)Návar: 3 – 15 mm