IW F 820 Drôt na zváranie sivej alebo tvárnej liatiny

Trubičkový, MAG drôt bez trosky, plnený kovovým práškom na zváranie sivej alebo tvárnej liatiny navzájom, alebo s oceľou. Zváranie drôtom nie je energeticky náročné, preto vzniká iba malá zóna ovplyvnená teplom. Odstrániť poškodenia únavou alebo kôru na odliatkoch. Zvárať pulzným elektrickým oblúkom. Zvarový kov poklepkávať za účelom odstránenia pnutia. Predohrev nie je nutný. Dobrá zvárateľnosť aj pri použití CO2.

EN: MSG 23 – GF200