IW 641 O Drôt na oteruvzdorné a podkladové vrstvy

Plnený zvárací drôt s vlastnou ochranou na naváranie ochranných vrstiev zaťažených vysokým tlakom a rázom a podkladových vrstiev pod tvrdonávary na ocele s vysokým obsahom uhlíka a na 14% mangánové ocele. Zvarový kov je austenitický, spevnený za studena vykazuje pri súčasnej vysokej húževnatosti aj odolnosť voči vzniku trhlín. Návary na časti strojov namáhaných valivým pohybom, rázom, tlakom, na ozubenie bagrov, častí drvičov, srdcoviek, železničných križovatiek atď. Hrúbka návaru nie je ohraničená.

DIN 8555: MF 7-200-KNP