IW 642 O Drôt na návary na 14% mangánové ocele

Plnený zvárací drôt s vlastnou ochranou na naváranie ochranných vrstiev zaťažených vysokým tlakom a rázom, ochranných vrstiev proti korózii a podkladových vrstiev na staršie tvrdonávary. Zvarový kov je austenitický (nemagnetický), spevnený za studena vykazuje pri súčasnej vysokej húževnatosti aj menšie zmrštenie. Železničné koľajnice, výhybky, obežné krúžky valcových rotačných pecí, drviče odpadu, časti drvičov atď. Vysoká hrúbka návaru je možná.

DIN:8555:MF7-250-KNP