IW 661 O Drôt na návary odolné voči abrázii minerálmi

Plnený zvárací drôt s vlastnou ochranou vysoko legovaný uhlíkom a chrómom. Vhodný na naváranie na dielce, ktoré sú vystavené silnému oteru minerálnymi látkami. Zvarový kov je nekorodujúci. Zvarový kov by mal byť menej namáhaný rázmi. Pri citlivých základných materiáloch, prípadne pri existencii starej tvrdonávarovej vrstvy sa odporúča navariť podkladovú vrstvu. Závitovkové dopravníky, lopatky miešačiek, štrkopieskové čerpadlá, korčeky rýpadiel, briketové lisy, Pelletierové bubny, prehrabávacie ramená. Štruktúra materiálu pozostáva z austenitickej matrice s primárnymi karbidmi a eutektickými M7C3 karbidmi. Hrúbka návaru 8-10 mm, maximálne v dvoch až troch vrstvách ( odporúčajú sa dve vrstvy). Zvarový kov vykazuje trhliny spôsobené vnútorným pnutím.

DIN: 8555: MF10-60-GR