IW F 250 HL Plnený drôt s vysokou výťažnosťou

Bázický plnený zvárací MAG-drôt s vysokou výťažnosťou bez trosky a rozstreku zvarového kovu. Dobré mechanické hodnoty aj pri nízkych teplotách. Perfektný vzhľad zvaru pri vysokých mechanických materiálových hodnotách. Obzvlášť vhodný pre automatizované zváranie.

AWS: A5.18: E70C-6MH4