IW BE 5 Spájka na spájkovanie medi s 5% Ag

Tvrdá spájka s nízkym obsahom striebra na spájkovanie medených a strieborných materiálov bez taviva, ostatné materiály sa spájkujú s použitím taviva.

Použitie v elektropriemysle (napr. elektromotory, transformátory, výmenníky tepla a káble) a pri inštalačných prácach.

IW BE 5 – neobalená spájka + tavivo IW FLUX FPA

DIN 8513 : L Ag2P

Kategória: