IW E 635 Tvrdonávary vystavené vysokým teplotám

Tvrdonávarová elektróda s rutil-bázickým obalom s rovnomerným odtavovaním. Zvarový kov sa vyznačuje vysokou žiaruvzdornosťou a húževnatosťou. Používa sa na návary častí strojov, ktoré sú vystavené prevádzkovej teplote do 650°C a sú zaťažené tlakom, rázom a oterom kov o kov.

DIN 8555: E3-UM-50-CRTZ