IW E 100 Cínovo-bronzová bázická elektróda

Elektróda s bázickým obalom na zváranie striedavým prúdaom, zvarovým kovom, ktorý zodpovedá cínovému bronzu s 6-8% Sn a ktorý sa vyznačuje dobrými klznými vlastnosťami a zliatine zodpovedajúcej odolnosti voči korózii.

Použitie pri stavbe lodí, zlievarne, oceliarne.

AWS A5.6: E CuSn-A