IW A 360 / IW A 360 L-TIG Drôt na austenitickú feritovú Cr-Ni oceľ

Austeniticko-feritický Cr-Ni drôt / tyčka na zváranie nerovnorodých ocelí a na naváranie podkladových vrstiev, alebo ako aj ochranná vrstva voči opotrebovaniu. Odolnosť voči opalu do 1000°C. Vykazuje vysokú odolnosť proti vzniku trhlín. Znížené vlastné pnutie pri čierno-bielych spojoch. Použitie pri opravách a údržbe.

AWS A5.9: ER 312