IW E 816 Bázická elektróda na liatinu

Elektróda na báze železa na nalegovanie pásu alebo vrstvy na zle zvárateľné liatiny, ako sú aj prestárnuté a inak znehodnotené liatiny. Opracovateľnosť brúsením.

AWS A5.15: E St