IW E 880 Bimetalová elektróda na liatinu

Elektróda s grafitovo-bázickým obalom s Ni-Fe jadrom (bimetal), ktoré má veľmi vysokú elektrickú vodivosť a umožňuje veľmi rýchle odtavovanie elektródy, tak pri jednosmernom, ako aj pri striedavom prúde bez toho, aby vzniklo nebezpečenstvo prehriatia elektródy.

AWS A5.15: E- NiFe-CI