IW E 624 Elektróda na nástroje pre prácu za tepla

Tvrdonávarová elektróda s rutilovým obalom obsahujúca jemné karbidy volfrámu, chrómu a vanádu. Zvarový kov má vysokú žiarupevnosť a húževnatosť, preto sa elektróda IW E 624 používa na návary častí strojov, ktoré sú vystavené prevádzkovej teplote do 550°C pri súčasnom zaťažení rázom, tlakom a metalickým oterom.

DIN 8555: E 3-UM-45-T