IW E 290 Bázický obal. Vysokopevnostné ocele.

Bázická obaľovaná elektróda na vysokopevnostné zvary jemnozrnných konštrukčných ocelí, malý rozstrek, ľahké oddeľovanie trosky.

Vhodná pre prevádzkové teploty od – 40 °C do 450 °C. Zvarový kov s nízkym obsahom difúzneho vodíka (‹ 3 mm H2/100 g zvarového kovu).

Hlavná oblasť použitia: výroba tlakových nádob a oceľových konštrukcií.

AWS A 5.5: E 11018-M