IW E 291 Elektróda s bázickým obalom. Žiarupevné ocele.

Bázicka obaľovaná, žiarupevná elektróda s obsahom 0,5 % Mo na zváranie kotlov, nádrží a potrubí. Vhodná pre prevádzkové teploty do 500 °C. Dobrá zvariteľnosť vo všetkých pracovných polohách. Dobré oddeľovanie trosky.

AWS A 5.5: E 7018-A1