IW E 293 Elektróda s bázickým obalom. Žiarupevné ocele.

Bázická obaľovaná elektróda ( nízky obsah vodíka ), stredne legovaná chrómom a molybdénom na zváranie žiarupevných ocelí (kotle, tlakové nádoby, potrubné systémy) do prevádzkovej teploty 550 °C. Jemné odtavovanie a dobré oddeľovanie trosky.

Použitie: výroba zariadení pre chemický a petrochemický priemysel, ohrievače vody

AWS A 5.5: E 8018-B2