IW A 310 / IW A 310 TIG Drôt na zváranie žiaruvzdorných CrNi ocelí

Austenitický Cr-Ni drôt / tyčka na zváranie nehrdzavejúcich žiaruvzdorných a proti opalu vzdorných CrNi-ocelí, oceľoliatiny, feritických Cr-, CrAl- ako aj CrSi-ocelí a nerovnorodých spojov. Použitie do cca 1200°C prevádzkovej teploty prednostne v atmosfére chudobnej na síru. Nerovnorodé spoje s nízko a stredne legovanými a austenitickými CrNi (Mo)- oceľami.

AWS A5.9: ER 310