IW E 316 Elektróda na nerezové ocele

Rutil-bázická obaľovaná elektróda na zváranie nehrdzavejúcich austenitických ocelí (18/8/2).

Zvarový kov s obzvlášť nízkym obsahom uhlíka a cca. 8% feritu. Vhodná na pokovovanie plátovaním oceľových plechov vystavených pracovnej teplote od – 120 °C do + 350 °C.

Nádrže, výmenníky tepla, potrubné systémy v chemickom a petrochemickom priemysle.

AWS A5.4: E316L-16