IW E 318 Elektróda na nióbom stabilizované nerezy

Rutil-bázická obaľovaná elektróda vhodná na zváranie Ti alebo Nb stabilizovaných nehrdzavejúcich austenitických ocelí.

Rovnomerné odtavovanie, bez rozstreku a schopnosť okamžitého a opätovného zapálenia, odolná proti medzikryštalickej korózii.

Zváracie práce na zvarkoch, ktoré sú vystavené prevádzkovej teplote od – 120 °C do + 350 °C.

AWS A5.4: E318-17