IW E 347 Elektróda na nióbom stabilizované nerezy 18/8

Rutil-bázická obaľovaná elektróda na zváranie Ti alebo Nb stabilizovaných nehrdzavejúcich ocelí.

Rovnomerné odtavovanie, schopnosť okamžitého a opätovného zapálenia, ľahké oddeľovanie trosky, zvarový kov odolný voči medzikryštalickej korózii, vystavený prevádzkovej teplote do + 400 °C.

AWS A5.4: E347-17