IW E 309 Elektróda na čierno-biele spoje

Elektróda s rutil-bázickým obalom na zváranie žiaruvzdorných CrNi ocelí, ako aj na zváranie nelegovaných s vysokolegovanými oceľami, podkladové vrstvy pod uhlíkové ocele a tvrdonávary.

Zvarový kov z nehrdzavejúcej austenitickej ocele s veľmi nízkym obsahom uhlíka a cca. 15 % feritu.

AWS A5.4: E309L-16