IW E 386 Rutil-bázická elektróda na duplex

Rutil-bázická elektróda s austeniticko-feritickou štruktúrou (duplex). Dobrá zvárateľnosť vo všetkých pozíciách okrem zhora nadol.

Zvarové spoje môžu byť vystavené prevádzkovej teplote až do 250°C a v prostredí obsahujúcom chlór sú odolné voči jamkovej korózii, ako aj voči štrbinovej korózii a korózii pod napätím

AWS A5.4: E2209-17